Zorganizowanie pracy na budowie

Zorganizowanie pracy na budowie

Zatrudnienie fachowego i odpowiedzialnego wykonawcy do realizacji prac budowlanych przy budowie domu, to połowa, albo i większa część sukcesu. Kierownik robót powinien koordynować wszystkie działania związane z inwestycją. Lepszym wyjściem jest zaangażowanie jednego koordynatora kolejnych etapów budowy niż wymiana ekip przy każdej następnej fazie inwestycji. Zaufany i uczciwy kierownik prac postara się skompletować równie zaufany i uczciwy zespół. Pierwsza faza, to wykonanie fundamentów pod budynek główny, mieszkalny i pod ewentualne zabudowania gospodarcze. Poprzedzone być to musi uzgodnieniami  i pomiarami geodezyjnymi już na placu budowy. Kierownik budowy powinien polecić swojemu klientowi najlepsza według niego firmę zajmująca się robotami ziemnymi, aby szybko i sprawnie wykonać wykop pod fundamenty, nie demolując przy tym pozostałej części działki. Kierownik oczywiście jest obecny podczas wykonywania  wykopu i nadzoruje całą operację. Podobnie, jeśli chodzi o wylewanie ławy fundamentowej -osoba koordynująca całość przedsięwzięcia powinna znaleźć odpowiedniego wykonawcę i w nadzorować jego pracę, a także zadbać aby użyte zostały odpowiedniej jakości materiały oraz  w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta. Po odczekaniu stosownego czasu potrzebnego na stężenie ławy fundamentowej można rozpocząć prace murarskie. Także na tym etapie funkcjonowanie dobrego kierownika budowy jest kluczowa. To on powinien wiedzieć jakie ilości i rodzaje materiałów budowlanych należy kupić, mieć rozeznanie w ofertach różnych firm produkujących owe materiały i potrafić wybrać najlepsze przy relatywnie najniższej cenie, nie gromadzić ich zbyt dużo, ale i nie przywozić co chwilę, bo okaże się, że czegoś znów zabrakło. Kierownik budowy, najlepiej zarazem majster w jednej osobie prowadzi roboty tak, aby technologie poszczególnych etapów dostosować do warunków atmosferycznych – temperatury, wilgotności itp. Lepiej czasem przy niesprzyjających warunkach zewnętrznych na jakiś czas wstrzymać prace niż kontynuować je wbrew zdrowemu rozsądkowi i wymogom technologicznym. Postępowanie wbrew tej zasadzie skutkować może gorszą,  jakością muru, czy tynku przekładająca się zmaganie się w przyszłości z niepotrzebnymi kłopotami  przy eksploatacji domu.