Sposoby przetwarzania energii słonecznej

Sposoby przetwarzania energii słonecznej

W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, intensywnie poszukiwano nowych rozwiązań związanych z produkcja energii. Odkryto, iż bardzo skutecznym sposobem przetwarzania energii promieni słonecznych w energię cieplna jest zastosowanie kolektorów słonecznych. Kolektory będące podstawowym składnikiem instalacji solarnych znajdują obecnie zastosowanie w przemyśle i w budownictwie. W ostatnich latach bardzo wielu właścicieli budynków prywatnych zdecydowało się na instalacje solarne. Głównym powodem takich decyzji była możliwość uzyskania dużych ilości ciepłej wody bez konieczności płacenia za nią. Stopniowo zauważono inne zalety kolektorów takie jak na przykład ich wpływ na ekologię. Instalacje solarne mogą wspomagać systemy centralnego ogrzewania w budynkach jednoi wielorodzinnych, nie mogą jednak stać się jedynym źródłem ciepła. Wspomagają istniejące już ogrzewanie centralne oraz mają wpływ na obniżenie kosztów jego eksploatacji. Oznacza to także, że ci z nas, którzy już posiadają ogrzewanie centralne, bez problemu mogą do niego dołączyć kolektory słoneczne i korzystać z energii słońca dla poprawiane komfortu cieplnego i obniżenia kosztów ogrzewania. Jeśli nasze instalacje solarne maja wspomagać systemy ogrzewania musze one być jednak większe.