Spisanie umowy z ekipą budowlaną

Planując budowę swojego domu jednorodzinnego na pewno będziemy w tym celu poszukiwali dobrych fachowców, ekipę solidną i z dużym doświadczeniem budowlanym – minęły już czasu budowy domów jednorodzinnych systemem tak zwanym gospodarskim, kiedy to budowano przy własnym wkładzie pracy i przy pomocy szwagra czy sąsiada, przy czym często wykonywane prace budowlane dalekie były od zasad budowlanych. Już po skompletowaniu odpowiedniej ekipy warto z jej szefem spisać pewien rodzaj umowy, nazywa się to umowa o roboty budowlane. O wiele lepiej jest zrobienie takiego dokumentu niż opieranie się tylko na ustaleniach ustnych – wprawdzie umowa ustna ma w naszym systemie prawnym takie samo znaczenie jak i umowa pisemna, jednak o wiele trudniej jest udowodnić pewne ustalenia, które miedzy stronami takiej umowy faktycznie miały miejsce. Wskazane jest w umowie o roboty budowlane spisać wszystkie najważniejsze kwestie dotyczące naszej inwestycji budowlanej. Mniej będzie w przyszłości ewentualnych sporów, niedomówień i nieporozumień. W umowie niech będą zawarte takie ustalenia jak terminy realizacji poszczególnych etapów budowy, umowa co do wynagrodzenia za poszczególne etapy, jak i za całość realizacji inwestycji, warto też opisać warunki, kiedy nasz główny wykonawca może zatrudnić inne ekipy jako podwykonawców.