Pozwolenie – bez niego nie rozpoczniesz budowy

Pozwolenie – bez niego nie rozpoczniesz budowy

Na pewno każdy, kto decyduje się na rozpoczęcie budowy, doskonale wie, że nie można zacząć bez pozwolenia, które jest bardzo ważnym dokumentem. Jedni mówią, że jest to pozwolenie, inni natomiast mówią o zgłoszeniu. Jedno jest pewne, jest zapis w naszym polskim prawie, według którego nie możemy rozpocząć żadnych robót budowlanych bez uzyskania odpowiedniego pozwolenia. Przede wszystkim warto jednak wiedzieć również o wyjątkach – w niektórych bowiem przypadkach wystarczy zgłoszenie do starosty bądź do wojewody planowanej przez nas inwestycji, jednak jest tak stosunkowo rzadko. O wiele częstszą i powszechniejszą procedurą jest więc staranie się o pozwolenie na budowę, dzięki któremu będzie mogła ruszyć budowa naszego własnego, wymarzonego domu, w którym już niebawem zamieszka cała nasza rodzina. Przede wszystkim trzeba wiedzieć, że takie pozwolenie na budowę jest w głównej mierze decyzją administracyjną, która pozwala nie tylko na rozpoczęcie wszelkich robót budowlanych, ale również na ich dalsze prowadzenie, więc to istotne. Aby jednak uzyskać taki dokument należy złożyć wiele oświadczeń oraz innych dokumentów. Trzeba wiedzieć, że samowola budowlana jest surowo karana, nie możemy więc rozpocząć żadnych prac bez uzyskania pozwolenia. Takie naruszenie przepisów prawa budowlanego mogło by skutkować przede wszystkim postępowaniem administracyjnym, a w ostateczności moglibyśmy nawet uzyskać nakaz rozbiórki wybudowanego przez siebie obiektu. Dlatego uzyskanie pozwolenia na budowę jest tym bardziej istotne i im wcześniej zaczniemy się o nie starać, tym szybciej będziemy mogli rozpocząć prace budowlane na naszej działce. Do każdego pozwolenia na budowę musimy załączyć komplet dokumentów, między innymi musi to być projekt budowlany wraz z ważnymi opiniami, musimy także dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania daną nieruchomością na cele budowlane, a także decyzję o warunkach zabudowy, zagospodarowania danego terenu. Pozwolenie oczywiście może wygasnąć, dzieje się tak przede wszystkim po upływie trzech lat. Jeśli do tego czasu budowa więc nie zostanie rozpoczęta, pozwolenie wygaśnie. Także w momencie przerwania prac, na okres dłuższy niż trzy lata, takie pozwolenie również może stracić ważność.