Materiały budowlane jako nieodłączna część budownictwa

Bez znajomości materiałów budowlanych nie mogłoby istnieć budownictwo. Ludzie są świadomi tego jak ważną rolę odgrywa znajomość materiałów z których buduje się różne obiekty, drogi, mosty, wieżowce. Dlatego już na studiach studenci uczą się o nich na przedmiocie zwanym materiałoznawstwo. I nie dotyczy to jedynie studentów budownictwa, ale większości studentów na kierunkach inżynierskich na Politechnikach i innych uczelniach. Zaznajomienie się ze wszystkimi materiałami budowlanymi wymaga ogromnego nakładu pracy. Nauka o nich może być porównywalna do nauki studentów medycyny wszystkich części ludzkiego ciała. Nauka zajmująca się materiałami konstrukcyjnymi może być podzielona na materiałoznawstwo maszynowe i budowlane. Do materiałów budowlanych zaliczają się najróżniejsze odmiany drewna, metali, stali, tworzyw sztucznych i innych materiałów. Inżynier budownictwa powinien wiedzieć co to jest spoiwo magnezjowe, anhydryt czy keramzyt. A jest to tylko kilka nazw z wielu tysięcy materiałów. Tak więc materiałoznawstwo nie opiera się jedynie na nauce o betonie, żelbecie czy gipsie, albo rozróżnienie różnych typów pustaków. To nie tylko wiedza, że szkło powstaje z piasku. Jest to coś więcej, to ciężka nauka wymagająca naprawdę dobrej pamięci.