Jak zorganizować plac budowy

Przystępując czy to do budowy własnego domu jednorodzinnego, czy to do budowy budynku wielorodzinnego – w przypadku dewelopera jako inwestora, bardzo ważnym elementem będzie odpowiednie przygotowanie terenu, gdzie będą prowadzone roboty budowlane, a więc po prostu przygotowanie placu budowy. Podstawowe działania, już na samym początku powinny polegać na zorganizowaniu odpowiedniej drogi dojazdowej do tego miejsca, aby swobodnie mogły tamtędy przejeżdżać samochody ciężarowe, dostarczając materiały budowlane, jak też sprzęt niezbędny do prowadzenia budowy. Istotne jest też ogrodzenie placu budowy, chociaż nie wszyscy, zwłaszcza indywidualni inwestorzy, stosują takie rozwiązanie, chcąc po prostu zaoszczędzić na tym. Ogrodzenie jest ważne chociażby ze względu na 2 czynniki – nikt niepowołany nie podejdzie do budowanego obiektu, a więc zmniejszymy tym samym niebezpieczeństwo odniesienia przez osoby postronne obrażeń ciała (na przykład spadająca cegła z góry), a ponadto mniejsze będzie prawdopodobieństwo, że z placu budowy będą znikały narzędzia lub materiały budowlane. Kolejna kwestia to odpowiednie rozplanowanie na placu budowy, gdzie ułożyć poszczególne materiały budowlane, aby nie było potrzeby przekładania ich kilkukrotnego z miejsca na miejsce, wobec poszczególnych etapów prowadzonych robót budowlanych. Budując ogrodzenie placu budowy potrzeba zapewnić 2 bramy wjazdowe i wyjazdowe, tą drugą traktować można jako wyście ewakuacyjne.