Jak uzyskać pozwolenie na budowę domu?

Jak uzyskać pozwolenie na budowę domu?

Budowa domu to wielkie przedsięwzięcie, które zaczyna się już w momencie, gdy chcemy uzyskać na nie pozwolenie, co więcej dla wielu ten etap jest najgorszy i najtrudniejszy do przebrnięcia. Co zrobić, aby taki dokument zdobyć? Należy skompletować szereg potrzebnych dokumentów, w pierwszej kolejności wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy. Następnie kompetentny geodeta musi zrobić aktualną mapę do celów projektowych, w skali 1:500.Na tę mapę architekt naniesie później obrys planowanej inwestycji, czyli np. naszego domu. Warto też wykonać badania geotechniczne, które sprawdzą nośność gruntu oraz poziom wód gruntowych na naszej działce. Do wniosku o pozwolenie na budowę niezbędne jest także dołączenie projektu budowlanego ( jeden jego egzemplarz musimy dać do urzędu, drugi do organu nadzoru budowlanego, trzeci udostępniamy kierownikowi budowy, a czwarty zostaje u nas). Kolejnym krokiem jest adaptacja gotowego projektu do działki. Musimy także uzyskać opinię z ZUDP. Po tym wszystkim udajemy się do starostwa z: 4 egzemplarzami projektu budowy, z wszelkimi pozwoleniami i opiniami, oświadczeniem o posiadanie prawa do nieruchomości, decyzją o warunkach zabudowy, wypisem z rejestru gruntów i warunkami technicznymi dostawy mediów.