Elementy instalacji solarnych

Elementy instalacji solarnych

Podstawowym elementem każdej instalacji solarnej są kolektory słoneczne a najważniejszym elementem kolektora jest absorber. Element ten najczęściej jest wykonany z miedzi lub aluminium. On niego właśnie zależy ilość energii jaka wyprodukuje nasza instalacja solarna. Obecnie najnowsze badania dowodzą, że absorbery miedziane są dużo lepszym rozwiązaniem niż aluminiowe. Każdy absorber jest pokrywany warstwami czarnego chromu oraz warstwami tlenków tytanu. Ten sposób pokrywania absorbera kolejnymi warstwami ma mu zapewnić skuteczna prace oraz uniemożliwić wydalenie zmagazynowanej już energii. Przeciętna wielkość jednego kolektora słonecznego to dwa metry kwadratowe. Budując instalacje solarne łączy się w nich kilka lub kilkanaście kolektorów, w zależności od tego w jaki sposób chcemy wykorzystywać przetworzona energię słoneczną oraz od tego jakie mamy potrzeby energetyczne. Poszczególne kolektory w każdej z instalacji solarnych można połączyć w sposób szeregowy albo równoległy. Oczywiście to w jaki sposób zbudujemy własne instalacje zależy od naszych możliwości jednak lepsze efekty przetwarzania energii słonecznej uzyskuje się łącząc kolektory w połączeniu szeregowym. Ten sposób połączenia zapewnia najlepsze możliwości naszym systemom.