Domy stworzone dla kolektorów słonecznych

Domy stworzone dla kolektorów słonecznych

Właściciele domów jednorodzinnych statystycznie dużo rzadziej decydują się na zakup systemów solarnych niż przedsiębiorcy i właściciele wspólnot. Wynika to z analizy ekonomicznej jaka przeprowadza się przed tego rodzaju inwestycjami. Przede wszystkim większość budynków jednorodzinnych jest już wyposażona w instalacje centralnego ogrzewania. Na potrzeby systemów solarnych należałoby taką instalacje zmodyfikować, co łączy się z poniesieniem kosztów wymiany istniejących już elementów na elementy pasujące do zestawów solarnych. Przede wszystkim należy wymienić zbiorniki wodne z jednowężownicowych na dwuwężownicowe. To podraża koszty całej inwestycji. Następna sprawą jest ustawienie budynku względem stron świata. Jedynie budynki, których dachy mają spady południowe, będą mogły właściwie wykorzystać instalacje solarne. Oczywiście zdarzają się osoby montujące kolektory na elewacjach południowych. Wiąże się to jednak z dokonaniu przeróbek, ponieważ każdy kolektor powinien być ustawiony pod określonym kątem, którego szerokość nie powinna być mniejsza niż 40 stopni. Wszystkie te czynniki wpływają na to, że właściciele niewielkich budynków jednorodzinnych nie są zainteresowani kolektorami słonecznymi.