Budownictwo opłacalnym kierunkiem studiów

Budownictwo opłacalnym kierunkiem studiów

Brak równowagi na rynku pracy tyczy się przede wszystkim zauważalnym wzrostem bezrobocia wśród przedstawicieli zawodów branż humanistycznych, artystycznych, a nawet ekonomicznych, co kontrastuje ze wciąż zwiększającym się zapotrzebowaniem na absolwentów kierunków technicznych. W dobie nieustannie coraz szybciej rozwijającej się cywilizacji, niedobór inżynierów wciąż wzrasta. Sam tytuł naukowy nie uczyni jednak otrzymanie dobrze płatnej pracy pewnym osiągnięciem. Niezwykle istotnym elementem wyboru drogi edukacyjnej staje się trafna specjalizacja. Wśród polecanych na tym etapie alternatyw znajduje się inżynieria budownictwa. Obecnie odnotowywane braki inżynierskiej kadry budowlanej sięgają ok. 5 tysięcy nieobsadzonych stanowisk. W Polsce 16 % firm zgłasza braki tego rodzaju specjalistów wśród zespołu pracowników. Ta liczba wraz z biegiem lat wciąż będzie rosła. Spowodowane jest to sporą nierównowagą pomiędzy popytem, a podażą na absolwentów. Tak tom już po prostu jest w naszym kraju.