Budownictwo nieruchomości mieszkanie, jako dobro podstawowe.

Budownictwo  nieruchomości  mieszkanie, jako dobro podstawowe.

Posiadanie tzw. „dachu nad głową”, czyli mieszkania jest podstawowym dobrem człowieka, ponieważ spełnia ono następujące funkcje; ekonomiczną, socjalizacyjną, społeczną. Rodzaj mieszkania decyduje o materialnych i społecznych warunkach życia człowieka. Proces rozwoju społecznego sprawił, iż ewoluowały także potrzeby mieszkaniowe jednostki – od zwykłego schronienia do bardziej i nowocześniej wyposażonych lokali. Budowa i utrzymanie mieszkań pochłania znaczną część produktu krajowego a także angażuje zasoby pracy, stanowiąc tym samym ważną dziedzinę gospodarki kraju. Pokrycie potrzeb mieszkaniowych, pochodzi między innymi z dochodów osób prywatnych, ze środków publicznych i organów państwa a także od samorządów i innych organizacji o charakterze społecznym. Jeśli kupujemy mieszkanie na całe życie a nie w celach zarobkowych, dobrze pomyśleć o korzystnej lokalizacji, bo gdy życie nas jednak zmusi do sprzedaży, dobra lokalizacja gwarantuje łatwiejszą sprzedaż i uzyskanie korzystniejszej ceny.