Kiedy rozpoczyna się budowa

Budowa domu jednorodzinnego jest sprawą naprawdę skomplikowaną. O tym wie każda osoba, która się takiego właśnie zadania podjęła. Jednak, co tak naprawdę taką budowę faktycznie rozpoczyna? Trzeba wiedzieć, że taka budowa może być faktycznie rozpoczęta tylko i wyłącznie w momencie, w którym będziemy posiadali decyzję o takim, że pozwoleniu na budowę. Trzeba wiedzieć, że taka właśnie decyzja staje się ostateczna w momencie, kiedy to mienie czternaście dni od jej wydania, jeśli żadna ze stron nie wniesie żadnego sprzeciwu. Pamiętać trzeba także o wielu innych kwestiach, związanych właśnie z datami. Jeśli to zaniedbamy to możemy mieć poważne przesunięcia w czasie, a także możemy stracić wiele pieniędzy, a przecież tego na pewno byśmy nie chcieli. Trzeba wiedzieć, że będziemy mieli obowiązek jako inwestorzy poinformować na siedem dni przed rozpoczęciem faktycznych robót budowlany powiatowy lub też wojewódzki inspektorat nadzoru budowlanego. Jeśli tego nie zrobimy może zostać na nas nałożona naprawdę bardzo, ale to bardzo wysoka kara. Poza tym, do takiego oświadczenia należy dołączyć także oświadczenia pozostałych uczestników procesu, jakim jest budowa. A do takich osób należy przede wszystkie kierownik budowy oraz także inspektor nadzoru inwestorskiego. W oświadczeniu trzeba sporządzić także plan bezpieczeństwa.

[Głosów:0    Średnia:0/5]