Budownictwo wodne jako jeden z działów budownictwa

Istnieje kilka działów budownictwa, między innymi wodne i lądowe. Budownictwo wodne zajmuje się wznoszeniem i budowaniem takich konstrukcji jak na przykład mosty, tamy czy śluzy, a także wszelakich budowli z dziedziny wodnej. Oprócz zwykłego budowania, dział ten ma na celu głównie ochronę gospodarki wodnej i zasobów wody, a także ochronę przed skutkami powodzi oraz innych żywiołów związanych z wodą, nawet takich jak na przykład tsunami czy podnoszenie się wód w związku z ociepleniem klimatu. Osoby pracujące w tej dziedzinie budownictwa nazywa się hydrotechnikami. Oprócz wymienionych przykładów zajmują się także budową sztucznych zbiorników wodnych takich jak na przykład stawy, zbiorniki retencyjne, sztuczne jeziora. Budują zapory a także regulują bieg rzeki poprzez wyrównywanie brzegów, zmieniania biegu rzeki czy pogłębiania dna. Budują zapory wodne, które mają na celu uchronić nisko położone pobliskie miasteczka przed powodzią, a także zaopatrują w wodę pobliskie miasta i wsie. Czasem budują nawet elektrownie wodne. Zajmują się ogólnie pojętą gospodarką wodną i jej zasobów. Budownictwo wodne to bardzo duży dział budownictwa obejmujący szeroką gamę aspektów. Rola tego budownictwa jest ogromna i bardzo potrzebna w codziennym życiu chociaż osoby niezwiązane z budownictwem na co dzień raczej tego nie zauważają.

[Głosów:0    Średnia:0/5]