Budownictwo jest świadectwem zamożności społeczeństwa